Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 24. 11. 2021

Informacija s seje NS SDH z dne 24. novembra 2021

Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH), ki je obravnaval poročilo o poslovanju SDH za obdobje prvih devetih mesecev 2021 in sprejel Poslovno – finančni načrt SDH za leto 2022.

NS SDH je podal soglasji k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb (LNU) za leto 2022 in k Merilom za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ju bo v nadaljevanju obravnavala Vlada RS na predlog resornega ministrstva. SDH bo oceno rezultatov upravljanja portfelja za leto 2021 in napoved za leto 2022 javnosti podal po pridobitvi soglasja s strani Vlade RS.

NS SDH je potrdil tudi osnutek Meril za merjenje uspešnosti poslovanja SDH za leto 2022.

Nazaj na novice