Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 15. 11. 2021

Nadzorni svet SDH obravnaval upravljavske aktivnosti v energetskih družbah

Na izredni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je obravnaval upravljavske aktivnosti družb s področja energetike.

Izredna seja NS SDH je bila sklicana z namenom, da se NS seznani z vsemi potrebnimi pojasnili uprave SDH na področju upravljavskih aktivnosti SDH kot tudi pozivom uprave SDH, ki je bil naslovljen na predsednika nadzornega sveta Gen energije in o čemer je bila javnost danes že obveščena.

NS SDH se strinja z upravo SDH in tudi sam pričakuje, da tako uprava SDH kot nadzorni sveti družb s kapitalsko naložbo države sprejemajo strokovne, odgovorne in pravočasne odločitve, ki so v izključnem interesu družb in njihove dolgoročne vrednosti, saj je to edini način za ohranitev zaupanja deležnikov ter izpolnjevanja zastavljenih ciljev družb in na koncu rezultatov upravljanja portfelja SDH.

Nazaj na novice