Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 24. 9. 2021

SDH uspešno zaključil poplačilo izključenih manjšinskih delničarjev Term Olimia, d. d.

Dne 24. septembra 2021 je bil uspešno izveden postopek izključitve manjšinskih delničarjev družbe Terme Olimia d. d. (Terme Olimia), ki je predstavljal zadnji korak v postopku konsolidacije lastništva družbe s strani Republike Slovenije in z njo povezanih oseb.

Manjšinski delničarji družbe Terme Olimia so bili izključeni na podlagi sklepa skupščine družbe z dne 3. avgusta 2021. Republika Slovenija je od manjšinskih delničarjev pridobila 12.317 delnic ZATG, manjšinski delničarji pa so v zameno prejeli denarno odpravnino. Denarna odpravnina za posamezno delnico ZATG je znašala 27,50 EUR, kolikor je znašala tudi ponujena cena v postopku prevzema družbe Terme Olimia.

SDH je dne 19. maja 2021 na spletni strani objavil izid prevzemne ponudbe, iz katere izhaja, da je bila prevzemna ponudba uspešna.

Nazaj na novice