Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej ESSO 12. 7. 2021

Informacija s seje Ekonomskega socialnega strokovnega odbora (ESSO) z dne 9. julija 2021

Dne 9. julija 2021 se je na redni seji sestal Ekonomsko socialni strokovni odbor (ESSO), ki se je, med drugim, seznanil z informacijo o upravljanju kapitalskih naložb in s pregledom rezultatov portfelja v prvem četrtletju 2021.

Prav tako je bila ESSO predstavljena ustna informacija uprave SDH o časovnici sprejemanja in uveljavitve predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, ESSO je pripravil predlog besedila, ki se nanaša na vključitev poglavja o spoštovanju delovno pravne zakonodaje in kolektivnih pogodb v Priporočila in pričakovanja SDH, obravnaval pa je tudi predlog sprememb Politike upravljanja SDH.

Nazaj na novice