Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 22. 6. 2021

Informacija s seje NS SDH z dne 22. junija 2021

Dne 22. junija 2021 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki se je, med drugim, seznanil z informacijo predsednika komisije za tveganja NS o poteku redne in korespondenčne seje komisije. Prav tako je NS SDH obravnaval še naslednja poročila: (i) poročilo o poslovanju družbe SDH, d. d. za obdobje januar - marec 2021, (ii) informacijo o upravljanju kapitalskih naložb in rezultatov portfelja v prvem četrtletju leta 2021 ter (iii) poročilo o stečajih in likvidacijah na dan 31. 12. 2020. NS SDH skupščini SDH v imenovanje za revizorja za poslovna leta 2021 do 2023 predlaga družbo BDO Revizija, d. o. o., prav tako pa je na seji potrdil besedilo sklica redne skupščine SDH, d. d.

Nazaj na novice