Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 9. 3. 2021

SDH zaključil postopek nakupa delnic Term Olimia, sledi prevzemna ponudba

Dne 8. 3. 2021 se je zaključil postopek nakupa 147.309 delnic izdajateljice Terme Olimia d. d.

Skladno s Kupoprodajno pogodbo, ki jo je Slovenski državni holding, d. d. (SDH) v imenu in za račun Republike Slovenije (RS) podpisal dne 18. 7. 2019 s prodajalcem Nova KBM d. d., je bilo plačilo kupnine za delnice izvedeno dne 8. 3. 2021. Istega dne je RS pridobila delnice družbe Terme Olimia d. d., s čimer je transakcija zaključena.

RS in z njo povezane družbe v smislu Zakona o prevzemih, so ob zaključenem prenosu delnic presegle dodatni prevzemni prag v družbi Terme Olimia d. d., zato bo SDH v skladu z Zakonom o prevzemih (ZPre-1) v imenu in za račun RS javno objavil ponudbo za prevzem preostalih delnic. Prevzemna cena delnic bo objavljena v prevzemni ponudbi. Celoten postopek prevzema bo izveden skladno z ZPre-1.

Nazaj na novice