Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 2. 2. 2021

Vanessa Grmek pričela z mandatom članice uprave SDH

Danes je SDH prejel sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je dne 1. februarja 2021 sklenilo, da se za članico uprave Slovenskega državnega holdinga d. d. (SDH) imenuje Vanesso Grmek. S tem je zagotovljena stabilnost poslovanja in nadaljnje nemoteno izvajanje vseh potrebnih odločitev uprave SDH.

Predlog za sodno imenovanje članice uprave sta podala predsednica nadzornega sveta in predsednik uprave SDH zaradi sporazumnih odstopov dveh članov uprave Boštjana Kolerja in Borisa Medice, ki sta funkcijo članov uprave opravljala do 31. januarja 2021.

Možnost sodnega imenovanja začasnega člana uprave v nujnih  primerih omogoča 256. člen ZGD-1. V vmesnem času je nominacijska komisija nadzornega sveta že pričela s postopki redne popolnitve uprave.

Mandat sodno imenovane članice uprave preneha, ko je namesto nje skladno s Statutom SDH in ZSDH-1 imenovan nov član/ica uprave SDH.

 

Vanessa Grmek (1975), univerzitetna diplomirana pravnica Pravne fakultete Univerze v Mariboru z opravljenim pravosodnim izpitom in EMBA študijem, ima vodstvene izkušnje tako iz gospodarstva kot tudi iz korporativnega upravljanja in prestrukturiranja kapitalskih naložb države.

Pred imenovanjem za članico uprave Slovenskega državnega holdinga d. d. (SDH) je bila svetovalka uprave.

Od leta 2011 je zaposlena v institucijah upravljanja kapitalskih naložb države, večino časa na vodstvenih funkcijah. V tem času je na podlagi opravljanja različnih funkcij in dodatnih delovnih zadolžitev pridobila bogate izkušnje na raznolikih področij korporativnega upravljanja oziroma delovanja SDH (prej AUKN ter SOD), predvsem: vodenje pravnega področja, vodenje področja energetike, prometa, prestrukturiranj ter kontrolinga, koordinacija vseh oddelkov upravljanja v funkciji pomočnice uprave, začasna članica uprave na podlagi sodnega imenovanja jeseni 2018.

Pred tem je delala v zasebnem sektorju na področju poslovnih storitev, gospodarskega in delovnega prava ter managementa in bila več let zaposlena v Drogi Kolinski d. d., štiri leta tudi kot svetovalka predsednika uprave.

Poleg tega ima izkušnje s področja nadzora gospodarskih družb (nadzornih svetov Pošte Slovenije, Gen energije, Hotelov Bernardin ter UO Save) ter ima veljaven certifikat ZNS.

Nazaj na novice