Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 27. 1. 2021

Informacija s seje NS SDH z dne 27. 1. 2021

Danes, dne 27. januarja 2021, se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki se je, med drugim, seznanil z več dokumenti s področja notranje revizije, in sicer z Letnim poročilom 2020 o delu notranje revizije (NR), Pravilnikom o delovanju NR ter Protokolom o izvajanju pravice do pregledov poslovanja v posameznih družbah v upravljanju SDH.

Seznanil se je še s Poročilom o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za četrti kvartal leta 2020 in z informacijo o poteku komisije za tveganja in revizijske komisije nadzornega sveta.

NS SDH se redno seznanja tudi z najpomembnejšimi upravljavskimi aktivnostmi in rezultati portfelja. Na seji je obravnaval informacijo o upravljanju kapitalskih naložb, s pregledom rezultatov portfelja v upravljanju v prvih devetih mesecih leta 2020.

NS SDH je podal soglasje k spremembam Temeljne listine o delovanju notranje revizije in k Načrtu dela Notranje revizije 2021 ter Večletnemu načrtu dela 2021 – 2023.

NS SDH je celovito obravnaval tudi problematiko glede izpostavljenosti SDH, d. d. do Save, d. d. in bo naknadno sprejel stališče.

Nominacijska komisija NS je že pristopila k izboru mednarodne kadrovske agencije za popolnitev uprave SDH.

Nazaj na novice