Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 1. 12. 2020

SDH je Slovenskim železnicam podal soglasje k strateškemu partnerstvu na področju tovornega prometa in logistike

Ljubljana, 30. november 2020 – Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) je v vlogi ustanovitelja družbe Slovenske železnice, d. o. o. v skladu z določili drugega odstavka 13. člena Akta o ustanovitvi družbe SŽ podala soglasje k predlogu strateškega partnerstva v tovornem prometu in logistiki SŽ. Soglasje ustanovitelja je pogoj za podpis pogodbe. Strateško partnerstvo bo pripomoglo k doseganju strateškega cilja, postati eden od ključnih regijskih prevoznikov tovora.

Poslovodstvo družbe Slovenske železnice, d. o. o. (SŽ) je SDH-ju kot ustanovitelju družbe SŽ dne 2. novembra 2020 posredovalo predlog projekta Strateškega partnerstva na področju železniškega tovornega prometa in logistike, in sicer družb SŽ-TP in Fersped z družbo EP Logistics International, a.s., ter zaprosilo za podajo ustreznega soglasja k strateškemu partnerstvu. S predlogom strateškega partnerstva ter z investicijsko in družbeniško pogodbo je soglašal tudi nadzorni svet SŽ dne 29. oktobra 2020,  pod odložnim pogojem, da bo svoje soglasje k njemu podal tudi SDH v vlogi ustanovitelja družbe SŽ.

V Skupini SŽ so v letu 2015 pričeli z aktivnostmi, povezanimi z iskanjem strateškega partnerja železniškega tovornega prometa in logistike. Izhodišče za iskanje strateškega partnerja je podano v Strateškem poslovnem načrtu Skupine SŽ za obdobje 2016-2020, h kateremu je soglasje dne 26. januarja 2016 podala tudi uprava SDH.

Osnovni namen, ki se tako zasleduje s projektom strateškega partnerstva, je zagotoviti dolgoročno rast in razvoj transportno logistične dejavnosti, modernizacijo voznih sredstev, širitev na tuje trge, obvladovanje tovora na daljših transportnih poteh in dostop do novih kupcev (tovora) ter zmanjšanje zadolženosti.

Družba SŽ-TP danes posluje relativno uspešno, vendar pa se je potrebno zavedati omejitev rasti na majhnem slovenskem trgu ter povečevanja konkurence tujih prevoznikov za prevoz tovora, kar bi ob odsotnosti ustreznih in pravočasnih strateških odločitev vodilo v slabšanje položaja na trgu in s tem dobičkonosnosti poslovanja.

Janez Žlak, predsednik uprave SDH je ob tem povedal: »SDH podpira navedene strateške usmeritve in ambicije poslovodstva SŽ v smeri oblikovanja ključnega regijskega prevoznika tovora. Ocenjujemo, da bo to ob podpori strateškega partnerja realno dosegljiv cilj in pomeni nadaljnjo stopnjo razvoja tovornega prometa in logistike SŽ. Poslovodstvu SŽ in SŽ-TP pri tem želimo uspešno delo«.

 

Nazaj na novice