Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 25. 11. 2020

Informacija s seje NS SDH z dne 25. 11. 2020

Dne 25. novembra 2020 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval poročilo o poslovanju SDH za obdobje prvih devetih mesecev 2020. Podal je soglasje k spremembam Meril za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države in obravnaval osnutek Meril za merjenje uspešnosti poslovanja SDH za leto 2021.

Prav tako je obravnaval osnutek Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb (LNU) za leto 2021. SDH bo v zakonskem roku dokumente posredoval Vladi RS. LNU 2021 in Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države bosta začela veljati, ko bo k obema dokumentoma svoje soglasje podala Vlada Republike Slovenije.

Nazaj na novice