Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 22. 10. 2020

Informacija s seje NS SDH z dne 22. 10. 2020

Dne 22. oktobra 2020 se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za tretji kvartal leta 2020 in Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Poročilo o upravljanju bo v teh dneh skladno z ZSDH-1 posredovano Državnemu zboru RS in objavljeno na spletni strani SDH. Prav tako se je NS SDH seznanil z osnutkom Letnega načrta upravljanja za leto 2021.

Nazaj na novice