Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 30. 9. 2020

Objava Polletnega poročila Skupine SDH in SDH, d. d. za 2020

Na podlagi določil Statuta družbe Slovenski državni holding, d. d., objavljamo Polletno poročilo Skupine SDH in SDH, d. d. za 2020.

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. se je na svoji redni seji, ki je potekala v sredo, 23. septembra 2020 seznanil s Polletnim poročilom Skupine SDH in SDH, d. d. za 2020.

Pojav epidemije Covid-19 je pomembno znižal vrednost premoženja družbe in Skupine SDH v primerjavi z vrednostmi na 31. december 2019. Tržni tečaji družb v lasti SDH le počasi pridobivajo na vrednosti, kot izjemo pa velja omeniti delnice Krke, ki so letos dosegle rekordne vrednosti. Posledica epidemije covid-19 ima vpliv tudi na finančni izid SDH-ja, saj so nekatere skupščine zasedale kasneje, dividende nekaterih družb so nižje od pričakovanih, predvsem bo pa šele ob koncu leta 2020 znano, ali in v kakšni višini bodo dividende za poslovno leto 2019 izplačale zavarovalnice.

V prvem polletju 2020 je SDH ustvaril pozitivni čisti poslovni izid v višini 4,68 mio EUR (v prvem polletju 2019 pa 30,38 mio EUR). Razlike izhajajo v glavnem iz zneskov odobrenih dividend, saj letošnji prihodki iz dividend znašajo le 3,18 mio EUR (lani 29,13 mio EUR). SDH je 24. junija 2020 poravnal vse obveznosti iz izdane obveznice SOS3 (102,5 mio EUR).

V prvi polovici leta 2020 so potekale intenzivne aktivnosti na področju upravljanja. SDH se je takoj od izbruha krize sproti seznanjal z oceno učinkov krize na delovanje družb v upravljanju SDH, njihove prihodke in likvidnost. Na podlagi potrjenega Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020 je SDH pričel z izvajanjem aktivnosti iz sprejetega Načrta konsolidacije, upravljanja in prestrukturiranja turističnih družb v državni lasti, ki pa so se zaradi epidemije Covida-19 od aprila 2020 upočasnile, saj je treba na novo ovrednotiti izbrane nakupne aktivnosti, prav tako pa se še pričakuje odziv regulatorja za presojo skladnosti s pravili konkurence ene od transakcij. V prvem polletju 2020 se je uspešno zaključil postopek prodaje delnic Abanke, izvajal pa se je postopek prodaje manjšinskega lastniškega deleža v družbi META Ingenium.

SDH je, med drugim, v prvi polovici leta 2020 ustanovil družbo za opravljanje gospodarske javne službe pomorske pilotaže. V vlogi ustanovitelja in edinega družbenika je SDH podal soglasje k dvema strateškima razvojnima načrtoma, Skupine Pošte Slovenije in Skupine Gen energija.

 

Polletno poročilo 2020

Nazaj na novice