Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 23. 9. 2020

Informacija s seje NS SDH z dne 23. 9. 2020

Dne 23. septembra 2020 se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval Polletno poročilo SDH, d. d. in Skupine SDH za leto 2020, ki bo v prihodnjih dneh tudi javno objavljeno. Prav tako se je NS SDH seznanil še z ustnim poročilom predsednika komisije za tveganja in predsednika revizijske komisije o poteku obeh sej.

Nazaj na novice