Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 12. 6. 2020

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020

Ljubljana, 11. junij 2020. - Na Računskem sodišču RS se je danes že drugo leto zapored odvila podpisna slovesnost v okviru sodelovanja za skupen boj proti korupciji, prevaram in finančnemu kriminalu. V letošnjem letu je kar 18 partnerjev s podpisom sporazuma o sodelovanju javno izrazilo podporo iniciativi 'Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020'. Letos se bodo zato v tednu med 16. in 20. novembrom odvili številni dogodki, konference in okrogle mize, vse z namenom ozaveščanja širše javnosti o problematiki, ki se dotika vseh nas. Med podporniki je tudi Slovenski državni holding, d. d.

Gre za iniciativo, ki v svetu uživa velik ugled. Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah vsako leto poteka pod okriljem organizacije ACFE ( Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar), v Sloveniji pa so ga premierno prvič izvedli leta 2018 na pobudo družbe Deloitte. Vse od takrat iniciativa raste in vsako leto dobiva nove pridružene partnerje, ki zasledujejo enak cilj: ozaveščati javnost o pomembnosti boja proti korupciji in prevaram ter predstaviti mehanizme za vzpostavljanje integritete in transparentnosti. 

Podpisne slovesnosti so se udeležili predstavniki uglednih organizacij in ustanov, med njimi so: Računsko sodišče RS, ACFE Slovenija, Slovenski državni holding, Komisija za preprečevanje korupcije RS, Združenje bank Slovenije, Združenje nadzornikov Slovenije, Klub slovenskih podjetnikov, družba Deloitte, Transparency International Slovenia, Gospodarska zbornica Slovenije in Stalna arbitraža pri GZS, Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, Tax Fin Lex, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Visoka šola za računovodstvo in finance ter časopisna hiša Delo.

Podpisno slovesnost je otvoril dr. Yuri Sidorovich, vodilni partner in vodja področja forenzike za jadransko regijo Deloitta: ˝Boj proti prevaram in korupciji je lahko uspešen le, če obstoj teh problemov javno priznavamo, o njih govorimo odkrito, delovanje posameznikov, institucij in vodilnih v podjetjih in v sami državi pa mora biti usklajeno. Dejstvo je, da nas vse več prepoznava pomen ozaveščanja ter da ta pobuda iz leta v leto raste ter pridobiva na ugledu.˝

Iniciativo je pokomentiral tudi predsednik Računskega sodišča, Tomaž Vesel: ˝Odgovorno javno finančno poslovanje je temelj družbene stabilnosti, zato Računsko sodišče Republike Slovenije tudi letos sodeluje kot partner Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah. Računsko sodišče lahko namreč pomembno vpliva na preprečevanje nastanka prevar tako z ozaveščanjem kot tudi z doslednim vztrajanjem pri zahtevah za odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti in nesmotrnosti. Skupaj z ostalimi partnerji želimo prispevati v smer, kjer se procesiranje raznih razkritij o prevarah zaključi z negativnimi posledicami za tiste, ki so pri tem sodelovali. ˝

Predsednik uprave SDH, Gabrijel Škof je na slovesnosti povedal: "Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah na SDH vidimo kot dobro priložnost, da se o napredku in izzivih na področju, ki vse prevečkrat postane pomembno šele ob nastopu težav, odkrito pogovorimo, izmenjamo izkušnje in se seznanimo z dobrimi praksami v domačem in mednarodnem okolju. SDH ima namen tudi v prihodnje, v skladu s svojimi pristojnostmi, nadgrajevati dobro prakso na tem področju in biti eden od usmerjevalcev nadaljnjega razvoja".

Dejstvo, da je letos kar dvakrat več partnerjev prepoznalo pomembnost boja proti korupciji in prevaram ter prizadevanj za zmanjšanje njihovih negativnih učinkov na družbo dokazuje, da nam ni vseeno.

 

Foto: Mankica Kranjec

Nazaj na novice