Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 28. 5. 2020

Informacija s seje NS SDH z dne 27. 5. 2020

Dne 27. maja 2020, se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH).

Na seji se je NS SDH, med drugim, seznanil s poročilom o poslovanju SDH v 1. četrtletju 2020 ter z razpoložljivimi informacijami o poslovanju družb v upravljanju v SDH v istem obdobju. Seznanil se je tudi s poročilom notranje revizije SDH in poročilom SDH o stečajih in  likvidacijah na dan 31. 12. 2019.

NS SDH se sproti seznanja z oceno učinkov na delovanje družb v upravljanju SDH, njihove prihodke in likvidnost. Obenem spremlja tudi oceno vplivov na likvidnostni in finančni položaj SDH ter sprejete ukrepe SDH za obvladovanje tveganj s tem v zvezi.

Nazaj na novice