Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Obvestila za družbe 1. 4. 2020

Priporočilo glede odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) je dne 31. 3. 2020 sprejela Priporočilo o odpovedi delu prejemkov nadzornih svetov družbe s kapitalsko naložbo države ne glede na višino kapitalskega deleža oziroma delež glasovalnih pravic RS in/ali SDH v družbi, tako za družbo samo kot tudi za vse odvisne družbe v skupini, v kateri ima položaj obvladujoče družbe družba s kapitalsko naložbo države.

Besedilo priporočila in vzorci izjave so v prilogi.

Priloge:

Priporočilo o odpovedi delu prejemkov nadzornih svetov družbe s kapitalsko naložbo države

Izjava o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta

Izjava o odpovedi dela prejemkov upravnega odbora

Izjava o odpovedi dela prejemkov zunanjih članov komisij NS/UO

 

Nazaj na novice