Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 13. 2. 2020

Informacija s seje NS SDH z dne 12. 2. 2020

Dne 12. februarja 2020 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH) in se seznanil z Letnim poročilom notranje revizije 2019 ter z dokumentom Notranja presoja notranje revizije za 2019.

NS SDH je na seji potrdil spremembe Poslovnika o delu revizijske komisije in podal soglasje k Programu dela notranje revizije za leto 2020, k Večletnemu načrtu delovanja notranje revizije v obdobju 2020 – 2022, k spremembam Temeljne listine o delovanju notranje revizije ter se seznanil s spremembami Pravilnika o delovanju notranje revizije SDH

NS SDH je podal tudi soglasje k Poslovnemu finančnemu načrtu SDH za leto 2020.

Nazaj na novice