Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 28. 1. 2020

SDH v sklic izredne skupščine družbe DARS d. d.

Slovenski državni holding, d. d. (SDH), je 9. januarja 2020 na upravo družbe DARS d. d. (DARS) naslovil zahtevo za sklic izredne skupščine družbe DARS s točko o imenovanju posebnega revizorja, katerega naloga bo podrobni pregled postopkov in odločitev nadzornega sveta DARS v zvezi z odpoklicem predsednika uprave mag. Matjaža Kneza in člana uprave Franca Skoka s funkcije v letu 2016. Več o tem v zahtevi za sklic izredne skupščine družbe DARS .

Skupščina DARS je bila izvedena dne 28. januarja 2020.

Glede na to, da sta bila predsednik uprave in član uprave DARS odpoklicana brez utemeljenega razloga, sklep nadzornega sveta o odpoklicu je bil namreč s strani višjega sodišča aprila 2019 ugotovljen za ničnega, se posledično temu plačilo odpravnine odpoklicanima kaže kot nepotreben strošek za družbo.

DARS je delniška družba, zato je informacijska pravica delničarja zakonsko omejena. Namen posebne revizije je raziskovanje okoliščin in zagotovitev zadostnih informacijskih podlag za sprejem končne odločitve o uveljavljanju morebitne odškodninske odgovornosti zoper takratne člane nadzornega sveta DARS. Institut posebne revizije se uporabi, ko delničar razpolaga z indici oškodovanja (v konkretnem primeru pravnomočna sodba višjega sodišča in plačilo odpravnine), nima pa še zadostne informacijske podlage za sprejem odločitve, prav tako pa se pristojni organ družbe za vlaganje odškodninskih tožb sam od sebe ne angažira v tej zvezi.

Skupščina DARS je sprejela tudi manjše spremembe statuta družbe.

 

Nazaj na novice