Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 20. 1. 2020

Finančni koledar Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) za leto 2020

 

Skladno s točko 8.5 Kodeksa upravljanja družb s kapitalsko naložbo države SDH objavlja finančni koledar za leto 2020.

 

Datum objave 

Vrsta objave

Najkasneje do 31. marca 2020

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi družbe SDH za leto 2019

Najkasneje do 30. aprila 2020

Revidirano letno poročilo družbe in skupine SDH za leto 2019

Najkasneje do 30. junija 2020

Zasedanje skupščine in objava sklepov skupščine SDH

Najkasneje do 30. septembra 2020

Polletno poročilo o poslovanju družbe in skupine SDH za leto 2020

 

Nazaj na novice