Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 17. 1. 2020

Informacija s seje NS SDH z dne 15. 1. 2020

Dne 15. januarja 2020 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval devetmesečno poročilo o poslovanju SDH in devetmesečno poročilo o upravljanju in rezultatih portfelja v upravljanju SDH (od januarja – septembra 2019) ter poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za zadnji kvartal 2019.

NS SDH je podal tudi soglasje k spremembam in dopolnitvam Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb (LNU) za leto 2020. LNU bo začel veljati, ko bo k njemu svoje soglasje podala Vlada Republike Slovenije.

Nazaj na novice