Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 12. 12. 2019

Informacija s seje NS SDH z dne 11. 12. 2019

Nadzorni svet SDH je na svoji izredni seji dne 11.12.2019 podal soglasje k Dopolnitvi Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020.

 

Nazaj na novice