Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 12. 12. 2019

Letna konferenca SDH v znamenju upravljanja korporativne kulture

Slovenski državni holding, d. d. je že tretje leto zapored organiziral letno konferenco, ki je potekala 2. decembra 2019 v GH Union in katere osrednji del je bil namenjen predstavitvi rezultatov upravljanja portfeljev kapitalskih naložb Republike Slovenije in SDH v letu 2018 ter predstavitvi ciljev in pričakovanj SDH do državnih družb v letu 2019/20.

Na začetku je vse prisotne  nagovoril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, g. Zdravko Počivalšek. Med drugim je v nagovoru poudaril, da »SDH v zadnjih dveh letih dosega najvišje rezultate upravljanja portfelja do sedaj. Centralizirano upravljanje družb v državni lasti je torej lahko učinkovito. Zato ga je smiselno ne samo ohraniti, pač pa še naprej profesionalizirati. Nenazadnje je to tudi eno od načel organizacije OECD«.

Minister je poudaril štiri ključne usmeritve za nadaljnje delo SDH: »Prvič: Državno premoženje moramo upravljati odgovorno: poleg doseganja finančnih rezultatov, morate zagotavljati tudi kakovostne storitve in proizvode za državljane ter zasledovati druge strateške interese Slovenije. Drugič: Privatizacijo moramo izvesti pametno: dokazljivo odgovornim lastnikom in ne za vsako ceno. Tretjič: Državno premoženje moramo upravljati neodvisno: in to ne samo neodvisno od politike, ampak tudi od različnih lobijev in interesnih skupin. Država oz. če želite politika določa strategijo upravljanja državnega premoženja. SDH pa jo mora izvajati izključno v interesu ciljev strategije in države. In četrtič: Slabe prakse moramo pravočasno zaznati in ukrepati. Pričakujem, da bo SDH v prihodnjem letu okrepil svojo vlogo na vseh teh štirih področjih«.

Rdeča nit letošnje letne konference je bila Upravljanje korporativne kulture: osnova za doseganje učinkovitosti in tveganje za uspešnost poslovanja.

Korporativna kultura je odgovornost najvišjega vodstva družbe in naloga nadzornega sveta, da bdi nad njenim izvajanjem. Z uvrščanjem korporativne kulture na dnevni red nadzornih svetov, le-to pomaga zagotoviti, da kultura podpira poslovno strategijo, torej je ključnega pomena za doseganje strateških ciljev. Uprave in nadzorni sveti so ključni skrbniki poslanstva družbe, njenih vrednot in kulture. Dobro upravljana kultura podjetja je lahko močna gonilna sila organizacijske uspešnosti, saj tako ščiti kot tudi ustvarja vrednost. Študije namreč kažejo, da ko organizacije razvijejo pozitivne kulture, dosežejo bistveno višje stopnje organizacijske učinkovitosti - vključno s finančno uspešnostjo, zadovoljstvom strank, produktivnostjo in zavzetostjo zaposlenih. Za prehod iz dobre organizacije v odlično organizacijo je pomembno obravnavati vprašanja, kako kultura omogoča ali ovira razvoj podjetja.

Glavni govorec konference je bil priznani profesor organizacijske kulture in korporativnega upravljanja na Univerzi v Cambridgu, prof. Philip Stiles, ki je govoril o upravljanju korporativne kulture in vlogi, ki jo morajo odigrati nadzorni sveti in uprave družb. »S korporativno kulturo poskušamo doseči ujemanje na večih nivojih. Vsaka organizacija komunicira določeno sporočilo, vrednote, vizijo in poslanstvo. Vendar obstaja še globlja plast korporativne kulture, ki obsega tisto, kar ljudje resnično verjamejo. Ravno razumevanje slednjega je eden izmed ključnih korakov za doseganje optimalne korporativne kulture. Kot voditelj si ves čas opazovan, ves čas na očeh in ocenjevan. Ljudje se bodo ves čas zgledovali po voditelju. Torej, če voditelj ne vodi z zgledom oz. v skladu z vrednotami organizacije, ljudje dobijo občutek, da vrednote niso prakticirane.

Na okrogli mizi z naslovom »Upravljanje korporativne kulture v državnih podjetjih«, ki jo je vodil prof. dr. Miha Škerlavaj z Ekonomske fakultete v Ljubljani in Norwegian Business School, so sodelovali še: Bojan Brank, predsednik NS Slovenskih železnic, Aleksander Zalaznik, predsednik Združenja Manager in prof. Philip Stiles. Izjave sodelujočih so na voljo v priloženi video reportaži.

 

 

Nazaj na novice