Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 3. 12. 2019

Informacija s seje NS SDH z dne 29. 11. 2019

Nadzorni svet SDH je na korespondenčni seji dne 29.11.2019 podal soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020 in k osnutku Meril za merjenje uspešnosti poslovanja SDH za leto 2020.

Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020 bo začel veljati, ko bo k njemu svoje soglasje podala Vlada Republike Slovenije.

Nazaj na novice