Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 28. 11. 2019

Informacija s seje NS SDH z dne 27. 11. 2019

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), se je dne 27. 11. 2019 sestal na redni seji, na kateri je podal naslednja soglasja:

  • soglasje k Merilom za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države in
  • soglasje k spremembam in dopolnitvam Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki se bodo začele uporabljati z dnem 1.1.2020.

Na seji je NS SDH med drugim obravnaval Letni načrt upravljanja za leto 2020 in Merila za merjenje uspešnosti poslovanja SDH za leto 2020.

Konec meseca se iz uprave SDH na svojo željo poslavlja Andrej Božič, saj je s 1. 12. 2019 podal odstopno izjavo z mesta člana uprave SDH. V  času svojega delovanja je s svojim znanjem, izkušnjami in energijo veliko prispeval k dobremu dialogu z resornimi ministrstvi in boljšemu korporativnemu upravljanju podjetij v upravljanju SDH. Pri novih izzivih mu želimo obilo uspeha.

Nazaj na novice