Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 14. 11. 2019

SDH podprl pobudo ZNS za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora borznih družb do konca leta 2026

Ljubljana, 14. november 2019 – Združenje nadzornikov Slovenije je pripravilo pobudo za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora državnih in borznih družb, katero je podprl tudi SDH.

Združenje nadzornikov Slovenije je pripravilo pobudo za prostovoljno doseganje cilja spolne raznolikosti do konca leta 2026: 40 % za člane nadzornih svetov in skupaj 33 % za člane nadzornih svetov in uprav manj zastopanega spola v javnih delniških družbah in družbah v državni lasti. V posebnem poročilu nadzornega sveta se na skupščini družbe predstavi politika raznolikosti organov vodenja in nadzora ter vsa prizadevanja organa nadzora in drugih deležnikov na tem področju za dosego tega cilja.

S to pobudo se želi slediti državam, ki so dosegle napredek brez zakonske regulacije na tem področju in spremeniti sedanje stanje. ZNS bo v sodelovanju s partnerjem Deloitte Slovenija redno spremljal stanje zastopanosti spolov v organih vodenja in nadzora v teh družbah in redno predstavljal napredek družb na tem področju. 

Pobuda je namenjena vsem odločevalcem za vodstvene in nadzorniške funkcije v državnih in borznih družbah, ki lahko prispevajo k napredku na tem področju. Predvsem je usmerjena na velike družbe, kjer so organi vodenja in nadzora veččlanski oz. na družbe zavezane revidiranju skladno 70. členu ZGD-1, kamor se vštevajo tudi nekatere srednje družbe.

SDH si bo še naprej prizadeval za heterogeno sestavo nadzornih svetov in v okviru tega tudi za povečevanje spolne raznolikosti.

Več informacij: ZNS 

Nazaj na novice