Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 8. 11. 2019

SDH podal zahtevo za sklic skupščine delničarjev družbe Petrol d. d.

Slovenski državni holding d. d. (SDH) je danes na podlagi tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah poslal upravi družbe Petrol d. d. zahtevo za sklic skupščine delničarjev  z naslednjim dnevnim redom:

  1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
  2. Podrobnejša informacija o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe Petrol d. d.

SDH zahteva, da uprava družbe v skladu z določili statuta družbe in določili Zakona o gospodarskih družbah v roku 10 dni od prejema zahteve objavi sklic skupščine.

Nazaj na novice