Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 30. 10. 2019

SDH se je seznanil z dodatnimi pojasnili NS Petrol d. d.

Slovenski državni holding d. d. se je dne 30. 10. 2019 seznanil preko portala SEOnet z dodatnimi pojasnili nadzornega sveta družbe Petrol d. d. o prenehanju mandata članom uprave Petrol d. d. 

Informacije iz pojasnila bo SDH preučil in v roku o tem obvestil Vlado Republike Slovenije.

Nazaj na novice