Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 23. 10. 2019

Informacija s seje NS SDH z dne 23. 10. 2019

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), se je dne 23. 10. 2019 sestal na redni seji, na kateri se je seznanil s kvartalnim poročilom pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 30. 6. 2019 do 30. 9. 2019, s pregledom rezultatov portfelja v prvem polletju 2019 in obravnaval osnutek Letnega načrta upravljanja za leto 2020.

V nadaljevanju se je NS SDH seznanil z Letnim poročilom o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018, ki ga bo SDH objavil v prihodnjih dneh.

Nazaj na novice