Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 18. 9. 2019

Imenovanje člana uprave SDH

Po podani odstopni izjavi Andreja Božiča z mesta člana uprave SDH z dnem 1. 12. 2019 je nominacijska komisija na poziv nadzornega sveta SDH nadaljevala postopek popolnitve uprave SDH. Nadzorni svet je upoštevajoč vse zahtevane kompetence za člana uprave SDH potrdil predlog nominacijske komisije in za člana uprave SDH imenoval gospoda Borisa Medico, ki bo nastopil svoj štiriletni mandat z dnem 1. 12. 2019.

Gospod Boris Medica je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike s končanim MBA. Je strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami pri vodenju in upravljanju velikih poslovnih sistemov.

Preko 19 let je deloval v medicinski in farmacevtski panogi v mednarodnem podjetju Johnson in Johnson, tako v Sloveniji kot tudi v tujini, in si pridobil pomembne mednarodne izkušnje. V tem času je opravljal vodilne funkcije na različnih poslovnih področjih, tudi kot direktor več podjetij v skupini. Večinoma je deloval na finančnem področju, nazadnje kot finančni direktor skupine za centralno in vzhodno Evropo. V zadnjem delu kariere je vodil projekte prenove poslovnih modelov ter poslovno-finančna prestrukturiranja hčerinskih družb v mednarodnem podjetju Johnson in Johnson v centralni in vzhodni Evropi in v Turčiji.

Leta 2015 se je pridružil zavarovalni skupini Sava Re, kjer je uspešno operativno vodil izvedbo projekta združitve štirih zavarovalnic v skupini v enotno Zavarovalnico Sava. Od sredine 2016 do konca 2017 je opravljal funkcijo člana uprave Zavarovalnice Sava. Poleg nadzora nad združitvenimi procesi je bil zadolžen za področja financ, tako naložbenega dela kot finančnega poslovanja zavarovalnice, računovodstva in pa informacijske tehnologije.

Je nosilec certifikata ZNS za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora.

Nadzorni svet SDH se je na seji med drugim seznanil tudi s kvartalnim poročilom pooblaščenca za obdobje od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019, s polletnim poročilom SDH in Skupine SDH ter potrdil predlog spremembe Poslovnika o delu revizijske komisije.

Nazaj na novice