Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Javno zbiranje ponudb 12. 9. 2019

Javno zbiranje ponudb za nakup delnic

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, objavlja naslednje

V A B I L O

k oddaji zavezujočih ponudb za nakup delnic v imetništvu Republike Slovenije:

 

  1. Predmet nameravane prodaje so delnice v imetništvu Republike Slovenije (v nadaljevanju RS), ki jih je RS pridobila na podlagi zakona, ki ureja dedovanje. Prodajni postopek na podlagi določb Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS št. 25/2014) v imenu in za račun RS vodi Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljnjem besedilu ''prodajalec'').
  2. Podatki o številu delnic, ki so predmet nameravana prodaje, o imenu izdajatelja delnic, oznaka in ISIN koda delnice ter podatki o deležih v osnovnem kapitalu posamezne družbe izdajateljice, so razvidni iz spodnje tabele: VEČ
Nazaj na novice