Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 29. 8. 2019

Odziv na kadrovski postopek Uradnega lista

Eden od temeljnih ciljev delovanja SDH je, da v nadzorne svete državnih družb na skupščinah družb imenuje strokovnjake, ki izpolnjujejo vse pogoje za imenovanje v nadzorne svete, skrbno izpolnjujejo svoje naloge, delujejo samostojno in neodvisno, zagotavljajo odgovoren in strokoven nadzor ter sprejemajo odločitve samostojno in po svoji vesti v korist družbe.

Od članov nadzornega sveta državnih družb se pričakuje delovanje skladno z veljavno zakonodajo in najvišjimi strokovnimi, etičnimi ter profesionalnimi standardi. 

V primeru zahtev po nezakonitem in neetičnem ravnanju ali vplivanju, SDH od članov nadzornih svetov pričakuje, da se bodo odzvali skladno z določili Zakona o slovenskem državnem holdingu in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki podrobneje opredeljujejo načine ukrepanja v tovrstnih primerih.

SDH prijavo ge. Prijovič že obravnava prioritetno, skladno z veljavnimi internimi postopki in pristojnostmi. Ne glede na to SDH pojasnjuje, da so skladno z zakonodajo samo nadzorni sveti družb pristojni za sprejemanje odločitev o postopkih imenovanja članov poslovodstva državnih družb.

SDH pričakuje, da so odločitve članov nadzornih svetov sprejete neodvisno in izjemno odgovorno, ter izključno v dolgoročno korist družbe, ki jo nadzirajo. 

Nazaj na novice