Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 17. 7. 2019

Informacija s seje NS SDH z dne 17. 7. 2019

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), se je dne 17. 7. 2019  sestal na redni seji, na kateri je med drugim podal tudi soglasje k dopolnitvi Letnega načrta upravljanja za leto 2019 za področje turizma – Načrt konsolidacije in prestrukturiranja turističnih družb v državni lasti in k sklenitvi mandatne pogodbe o opravljanju pravnih storitev v zvezi s konkurenčnim pravom. Letni načrt upravljanja za leto 2019 za področje turizma mora kot skupščina SDH potrditi še Vlada RS.

Prav tako je NS SDH dal soglasje tudi k Predlogu za nakup 20.871 % lastniškega deleža kapitalske naložbe v družbi Terme Olimia d. d.

NS SDH se je seznanil s pregledom in rezultati portfelja naložb v upravljanju SDH v prvem četrtletju 2019 in s časovnico priprave Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020.

Nazaj na novice