Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 17. 6. 2019

Svet delavcev SDH obsoja uporabo anonimk »z zaposlenimi« za dosego ciljev

Eden od spletnih medijev je danes objavil anonimno pismo »zaposlenih SDH«, v katerem domnevni zaposleni izpostavljajo »ogorčenost nad stanjem v družbi«.

Svet delavcev SDH je preučil vsebino anonimnega pisma, opravil interno diskusijo in ugotovil, da je avtor pisma posameznik ali zunanja interesna skupina, nikakor pa ne gre za izdelek, ki bi ga oblikovali »zaposleni na SDH«. Ob tem ugotavlja, da se pritiski s strani tretjih oseb na SDH v zadnjih dneh krepijo, saj imata uprava in nadzorni svet na mizi številne pomembne odločitve, ki so postale tarča napadov in osebnih diskreditacij. Sklepamo lahko, da je glavni motiv tovrstnih objav oslabiti institucijo SDH pred pomembnimi odločitvami.

SDH ne predstavljata le uprava in nadzorni svet, temveč številni zaposleni, ki smo posvetili svojo poslovno pot uresničevanju ciljev Republike Slovenije na področju upravljanja kapitalskih naložb in drugih nalog, ki jih izvajamo in svoje delo v največji možni meri opravljamo predano, strokovno ter v korist Republike Slovenije.

Izzive in morebitne interne težave skušamo tudi preko vloge delavskega sveta reševati na odprt in konstruktiven način, z redno komunikacijo z upravo in vsemi zaposlenimi.

 

Svet delavcev SDH

Nazaj na novice