Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 13. 6. 2019

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah ponovno v Sloveniji

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je dne 13. junija 2019 sodeloval na podpisu Skupne izjave organizatorjev ter sodelovanja na Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah.

Andrej Božič, član uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d.  (SDH) je ob tej priložnosti zapisal: »SDH v okviru svojih aktivnosti skrbnega in odgovornega upravljanja kapitalskih naložb države uveljavlja različne mehanizme za krepitev preglednosti in dvig kulture korporativnega upravljanja družb portfelja, ki spodbujajo zaupanje med deležniki in vodijo k trajnostnemu razvoju. Od pomembnejših lahko izpostavimo tako dobro korporativno prakso, ki je zbrana v Kodeksu upravljanja družb s kapitalsko naložbo države kot tudi notranji sistem za obravnavo prijav domnevnih nepravilnosti na ravni družb. Prav tako se od lanskega leta uveljavljajo notranjerevizijski pregledi v družbah, kjer je RS edini delničar ali družbenik in kjer so zaznana večja tveganja, s čimer dodatno krepimo upravljavsko funkcijo SDH ter hkrati s priporočili svetujemo družbam, kako še dodatno izboljšati procese poslovanja«.

Skupno sporočilo za javnost 

 

 

Nazaj na novice