Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 31. 5. 2019

SDH podpisal Zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju

Ljubljana, 31. maj 2019 - Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je danes v okviru Slovenskega foruma o odgovornem poslovnem ravnanju in človekovih pravicah v gospodarstvu, ki ga je organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisal Zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju. Zavezo je v imenu SDH podpisal predsednik uprave, Igor Kržan.

S podpisom Zaveze k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju so se podjetja podpisnice zavezala k spoštovanju človekovih pravic v poslovnem procesu in k preprečevanju možnih negativnih vplivov na človekove pravice. Z zavezo bodo podjetja spoštovanje človekovih pravic umestila med vrednote podjetja, v etični kodeks in druge interne dokumente, kjer to področje še ni vključeno. Prav tako bodo podjetja imenovala skrbnika za človekove pravice, ki bo spremljal in nadzoroval spoštovanje človekovih pravic, organiziral izobraževanja in organiziral mehanizem za obravnavanje kršitev. V okviru tega je predvidena tudi izvedba skrbnega pregleda spoštovanja človekovih pravic.

Od devetih velikih slovenskih podjetij, ki je podpisalo Zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju je večina prav iz portfelja, ki ga upravlja SDH, in sicer Krka, d. d., Luka Koper, d. d., Plinovodi, d. o. o., Pošta Slovenije, d. o. o., Slovenske železnice, d. o. o. in Zavarovalnica Triglav, d. d.

Igor Kržan, predsednik uprave SDH je ob tem povedal: »S podpisom Zaveze k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju želimo biti prvi med enakimi z družbami portfelja in nameravamo svoje delovanje v tej smeri še dopolniti. Prav tako nameravamo k temu spodbujati tudi druge družbe portfelja, ki k tej zavezi še niso pristopile, saj moramo biti državne družbe zgled vsem ostalim družbam na tem področju«.

SDH družbam priporoča, da s ciljem kakovostnega korporativnega upravljanja Nacionalni akcijski načrt za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu (NAN) in vsebino Zaveze k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju skrbno proučijo ter analizirajo in v okviru svojih pristojnosti sprejmejo vse potrebne odločitve, ki bodo vodile do dobrih praks na tem področju in na ta način podprejo prizadevanja Vlade RS.

 

Video posnetek

Nazaj na novice