Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 1. 4. 2019

Informacija s seje nadzornega sveta SDH z dne 1. 4. 2019

Danes se je nadaljevala v sredo 27. 3. 2019 prekinjena izredna seja nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), na kateri je NS SDH obravnaval Naložbeni dokument za naložbo Istrabenz Turizem d. d. pripravljenim skladno s sklepom Vlade RS kot skupščine SDH z dne 14. 2. 2019.

NS SDH je upravi SDH predlagal, da Naložbeni dokument posreduje v nadaljnjo obravnavo na Vlado RS.

Vsebino pogodbe o poslovodenju s predsednikom uprave g. Igorjem Kržanom je NS SDH potrdil in pooblastil predsednico NS SDH, da jo sklene.

NS SDH je spremenil kadrovsko sestavo komisije za tveganja na naslednji način:

  • Janez Vipotnik, predsednik,
  • Karmen Dietner, članica,
  • Darinka Virant, zunanja članica.
Nazaj na novice