Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 27. 3. 2019

Obvestilo o realizaciji prodaje delnic Gorenjske banke v imetništvu RS

Prodaja delnic Gorenjske banke v imetništvu RS je bila realizirana. Kupnina za prodajo 1.201 delnic GBKR znaša 357.879,68 EUR. Delnice so bile prodane v postopku prevzemne ponudbe kupcu Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115 đ ,11070 Beograd – Novi Beograd, Srbija

Nazaj na novice