Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 13. 3. 2019

Informacija s seje NS SDH z dne 13. 3. 2019

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), se je dne 13. 3. 2019 sestal na redni seji, na kateri je med drugim potrdil spremembe Politike upravljanja državnega holdinga ter se seznanil s pregledom rezultatov portfelja RS in SDH v letu 2018. Po zadnjih ocenah čista dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) portfelja kapitalskih naložb v upravljanju SDH (naložb v neposredni lasti RS in SDH) za leto 2018 znaša 6,3%. To je za 0,2 odstotne točke več od ciljne vrednosti v Letnem načrtu upravljanja za leto 2018, ki je znašala 6,1%, ki pa v času priprave načrta ni upoštevala odprodaje 65% lastniškega deleža RS v NLB d. d. Na primerljivih osnovah, torej brez upoštevanja navedene odprodaje, bi ocenjeni rezultat v letu 2018 presegel ciljno vrednost iz letnega načrta upravljanja za leto 2018 za 0,8 odstotnih točk in bi torej znašal 6,9%, kar predstavlja rast za 0,4 odstotne točke glede na dosežen rezultat iz leta 2017, ko je ROE znašal 6,5%.

Glede uresničevanja sklepa Vlade (strategije turizma) je bilo pojasnjeno, da je bilo s pristojnimi ministrstvi dogovorjeno podaljšanje roka za pripravo naložbenega dokumenta v zvezi z družbo Istrabenz Turizem d. d., ki bo pripravljen do konca meseca marca 2019.

Ključna vsebina naložbenega dokumenta, ki ga bo pripravil SDH, bo utemeljitev naložbe v družbo Istrabenz Turizem s prikazom dolgoročnih sinergij in ekonomskih učinkov povezovanja in konsolidacije družbe Istrabenz Turizem z nekaterimi drugimi turističnimi družbami.

SDH vzporedno v sodelovanju z vsemi deležniki dela aktivno tudi na konceptu konsolidacije slovenskega turizma v skladu s strategijo turizma in pripravlja predlog dopolnitev LNU 2019 za področje turizma.

Nazaj na novice