Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 16. 1. 2019

Obvestilo o sklepih skupščine Slovenskega državnega holdinga, d.d.

Vlada Republike Slovenije je v vlogi skupščine Slovenskega državnega holdinga, d.d., na podlagi devete alineje prvega odstavka 293. člena Zakona o gospodarskih družbah, prvega odstavka 17. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije, sprejela sklep št. 47607-1/2019/3 z dne 10.1.2019, ki se glasi:

  1. »Vlada Republike Slovenije je sprejela Merila za merjenje uspešnosti poslovanja Slovenskega državnega holdinga, d.d.
  2. Vlada Republike Slovenije je sprejela Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države.«
Nazaj na novice