Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 23. 1. 2019

Informacija s seje NS SDH z dne 23. 1. 2019

Damjan Belič je na redni seji NS SDH dne 23. 1. 2019 podal odstopno izjavo z mesta predsednika nadzornega sveta SDH, bo pa še naprej opravljal funkcijo člana NS SDH. NS SDH je nato skladno s Poslovnikom o delu nadzornega sveta izmed sebe imenoval Igorja Kržana za novega predsednika NS SDH.

Nadzorni svet je na seji med drugim obravnaval poročilo predsednika revizijske komisije NS SDH o poteku seje revizijske komisije, poročilo predsednika komisije za tveganja NS SDH o poteku seje komisije za tveganja, poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 in poročilo o izvajanju dejavnosti notranje revizije na SDH v letu 2018, vključno s pregledom realizacije priporočil notranje revizije na dan 31. 12. 2018.

NS SDH je na seji podal naslednja soglasja:

  • Soglasje nadzornega sveta k Programu dela notranje revizije SDH za leto 2019 in k Večletnemu načrtu delovanja notranje revizije SDH v obdobju 2019 – 2021,
  • Soglasje nadzornega sveta k poslovno finančnemu načrtu SDH za leto 2019 in
  • Soglasje nadzornega sveta k dopolnitvi Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2019, v delu, ki se nanaša na DARS d.d.

V nadaljevanju se je NS SDH seznanil s pregledom uresničevanja načrta finančnega prestrukturiranja Save d. d. v obdobju 2015-2019 in s predlogom Dopolnitve Letnega načrta upravljanja 2019 v delu, ki se nanaša na področje turizma.

NS SDH se je prav tako seznanil z Informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju TOP 20 kapitalskih naložb Republike Slovenije in SDH ter s pregledom izvedenih skupščin v obdobju 1. 10. 2018 – 31. 12. 2018.

Nazaj na novice