Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 18. 12. 2018

Letna konferenca Slovenskega državnega holdinga

Slovenski državni holding je 3. decembra 2018 v veliki konferenčni dvorani Hotela Slon v Ljubljani organiziral svojo letno konferenco.

Osrednji del konference je bil namenjen predstavitvi rezultatov upravljanja portfeljev kapitalskih naložb Republike Slovenije in SDH v letu 2017 ter predstavitvi ciljev in pričakovanj SDH do državnih družb v letu 2018/19.

V svojem otvoritvenem nagovoru je Metod Dragonja, državni sekretar, Ministrstvo za finance, med drugim povedal tudi naslednje:

"SDH dosega najvišje rezultate upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije v zgodovini, vse od njegovega oblikovanja v letu 2013. Ključna dva kazalnika takšne ocene sta ROE, to je donos na kapital podjetij v državni lasti, drugi ključni kazalec pa višina dividend vplačanih v proračun Republike Slovenije. V letu 2017 čisti donos kapitala gospodarskih družb v upravljanju SDH dosegel 6,5 %, skupni znesek dividend vplačanih v proračun države, pa je bil letos izjemen in bo dosegel 447 mio Eur."

"S tem SDH dokazuje, da je odgovoren in učinkovit upravljalec državnega premoženja. Model centraliziranega strokovnega in neodvisnega upravljanja se je pokazal kot dober in učinkovit." 

"Dobri rezultati so doseženi kljub dejstvu, da je v portfelju Republike Slovenije dve tretjine strateških naložb, katerih prioriteta je tudi doseganje strateških ciljev, torej uresničevanje pomembnih družbenih interesov, ki se pogosto izključujejo s cilji visoke donosnosti lastniškega kapitala."

"Najpomembnejši dosežek SDH-ja v letošnjem letu je zelo uspešno izvedena prva javna ponudba delnic Nove Ljubljanske banke na ljubljanski in londonski borzi vrednostnih papirjev."

"Napredek Slovenije pri upravljanju kapitalskih naložb v državni lasti priznavata tako OECD kot Evropska komisija, kot ključni dve mednarodni asociaciji, ki skrbno spremljate delovanje v tem delu gospodarstva, upravljavske prakse in neodvisnost korporativnega upravljanja." 

Glavni govorec konference je bil priznani profesor menedžmenta tehnologije in inovativnosti na poslovni šoli IMD v Lozani (Lausanne) v Švici ter predavatelj na IEDC-Poslovni šoli Bled, prof. Jean-Philippe Deschamps. Govoril je o upravljanju inovativnosti in vlogi, ki jo morajo odigrati nadzorni sveti in uprave družb. Bolj kot kdaj koli prej je danes pomembno, da se nadzorni sveti osredotočijo na zagotavljanje podpore družb, prav tako pa morajo redno razmišljati o tem, ali je na sejah nadzornega sveta temi inovativnosti namenjeno dovolj pozornosti, in skrbno preučiti, kakšno vlogo naj v zvezi z inovativnostjo odigra v odnosu do uprave. Članek:TUKAJ

Na okrogli mizi z naslovom »Upravljanje inovativnosti – kako zavzeti so pri tem odločevalci?«, ki jo je vodila prof. dr. Polona Domadenik z Ekonomske fakultete v Ljubljani, so sodelovali: prof. Jean-Philippe Deschamps, zaslužni profesor menedžmenta tehnologije in inovativnosti na poslovni šoli IMD v Lozani (Lausanne), Švica in predavatelj na IEDC-Poslovni šoli Bled Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Vlade RS, mag. Nina Mauhler, državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo, dr. Peter Merc, direktor Lemur Legal d. o. o., ustanovitelj Blokchain Think Tanka Slovenija in nekdanji član NS Abanke d. d., Blaž Brodnjak, predsednik uprave, NLB, d. d., dr. Robert Golob, predsednik uprave, Gen-i d. o. o., mag. Edita Krajnović, Mediade, vodja skupine za sodobno voditeljstvo pri Združenju Manager in Lidija Glavina, predsednica uprave SDH d. d.

Tema predavanja in okrogle mize je nakazala, da je pri inovativnosti ključnega pomena proces upravljanja in vodenja in da ravno pri tem nastajajo razlike med uspešnimi in manj uspešnimi podjetji. Ker je to pomembna strateška tema znotraj korporativnega upravljanja, smo jo določili kot rdečo nit konference.

Krajšo reportažo s konference si lahko pogledate: TUKAJ

Galerija fotografij:

Nazaj na novice