Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 14. 12. 2018

Obvestilo o postabilizacijskem obdobju in uveljavljanju opcije presežne dodelitve - Nova Ljubljanska banka d. d.

Opcija presežne dodelitve je bila v celoti izvršena.

Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc, Citigroup Global Markets Limited in WOOD & Company Financial Services, a.s., ki delujejo kot organizatorji v zvezi s ponudbo javnosti (»ponudba«) delnic Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (»družba«), so danes objavili obvestilo o izvršitvi opcije presežne dodelitve, ki jo je odobril Slovenski državni holding d.d v zvezi z 1.181.819 navadnimi delnicami (kar je enakovredno 5.909.095 GDR) (v obliki navadnih delnic in/ali GDR) Družbe (»presežna dodelitev delnic«) po ponudbeni ceni 10,30 EUR na GDR presežne dodelitve (»opcija presežne dodelitve«). Poravnava opcije presežne dodelitve bo izvedena dne 18. decembra 2018.

Skupaj z uveljavljeno opcijo presežne dodelitve je končna velikost ponudbe 54.998.830 GDR in 2.000.234 navadnih delnic, kar trenutno predstavlja 65 % Družbe.

Več informacij lahko najdete v objavi, ki sta jo naznanila SDH in NLB. Informacije iz objave niso dostopne posameznikom, ki prebivajo v Združenih državah Amerike, Kanadi, Avstraliji in na Japonskem, zaradi zakonodaje o vrednostnih papirjih, ki velja v teh državah. Zaradi navedenega je objava na voljo na spletni strani z omejenim dostopom: https://www.nlb.si/ponudba-delnic-javnosti

Nazaj na novice