Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 11. 10. 2018

Slovenski državni holding v imenu Republike Slovenije ("prodajalec") objavlja:

Javno povabilo k izkazu interesa za nakup 100% osnovnega kapitala Abanke d.d. ("transakcija")

Abanka d.d. ("Abanka"), ki je bila ustanovljena leta 1955, je tretja največja bančna skupina v Sloveniji. Abanka svojim strankam nudi številne finančne storitve in ponuja prednosti razvejane mreže 55 poslovalnic po celi državi. Več informacij o banki najdete na spletnem mestu Abanke: www.abanka.si.

Prodajalec je BNP Paribas SA ("BNP Paribas") imenoval za izključnega finančnega svetovalca, ki bo izvedel večfazni prodajni postopek za izbor najboljšega ponudnika v transakciji ("postopek").

Namen tega povabila je zbrati izkaze interesa s strani oseb, ki želijo sodelovati v postopku. Po predložitvi izkaza interesa bomo v naslednjih fazah kvalificirane ponudnike, ki se bodo uvrstili v naslednje faze postopka, najprej zaprosili za predložitev nezavezujočih ponudb za transakcijo, nato pa za predložitev njihovih zavezujočih ponudb. Prodajalec namerava zaključiti postopek čim bolj tekoče in ob tem maksimirati izkupiček od prodaje in zagotovost zaključka transakcije.

Predložitev izkaza interesa

Vabimo zainteresirane stranke, ki želijo sodelovati v postopku ("zainteresirana stranka"), da pridobijo predstavitveni dokument o Abanki (v angleščini: "Teaser"), bodisi na spletnem mestu prodajalca (https://www.sdh.si/) ali pri BNP Paribas na podlagi prošnje, posredovane na enega od spodaj navedenih elektronskih naslovov.

Zainteresirane stranke vabimo, da svoj interes za transakcijo izkažejo tako, da pismo z izkazom interesa ("izkaz interesa") z naslednjimi podatki naslovijo na BNP Paribas:

  • identiteta zainteresirane stranke, vključno z nazivom, naslovom in sedežem ter identiteto neposrednih in končnih upravičenih lastnikov (v angleščini: »beneficiaries«);
  • potrdilo, da ima zainteresirana stranka interes sodelovati v postopku v dobri veri;
  • ime in kontaktne podatke osebe zainteresirane stranke, s katero bo BNP Paribas komuniciral v zvezi s postopkom.

Prodajalec bo pri odločitvi glede sodelovanja zainteresirane stranke v postopku upošteval njeno sposobnost, da zaključi transakcijo. Stranka ne bo upravičena sodelovati v postopku (bodisi kot posamezna zainteresirana stranka ali kot članica konzorcija), če:

  • sama ali kdor koli od njenih delničarjev prihaja iz države, za katero veljajo sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov; ali
  • je sama ali kdor koli od njenih delničarjev uvrščen(a) na seznam oseb, skupin ali subjektov, za katere v času predložitve izkaza interesa veljajo finančne sankcije Evropske unije 

Prodajalec in BNP Paribas si pridržujeta pravico, da bosta po prejemu izkaza interesa zainteresirane stranke zaprosila za predložitev dodatnih informacij o njeni identiteti.

Zainteresirane stranke, ki želijo oddati svoj interes za sodelovanje v postopku, morajo to storiti najkasneje do 26. oktobra 2018 do 17:00 po srednjeevropskem času. Izkaz interesa je treba do zgoraj omenjenega roka poslati po elektronski pošti na BNP Paribas ter njegov izvirnik po kurirski pošti na naslovnika Arnaud Jossien, BNP Paribas, katerega naslov je podan na koncu tega povabila. Izkaz interesa mora biti napisan v angleščini, v imenu zainteresirane stranke pa ga mora datirati in podpisati zakonito pooblaščeni predstavnik s priloženim izpiskom iz sodnega/komercialnega registra, ki potrjuje pravno sposobnost za zastopanje zainteresirane stranke.

Oblikovanje konzorcija

Če zainteresirana stranka namerava oddati ponudbo kot konzorcij, mora BNP Paribasu razkriti identiteto vseh članov konzorcija.

Če zainteresirana stranka oblikuje konzorcij preden izkaže interes in je povabljena k sodelovanju v naslednjo fazo postopka, potem lahko v postopku sodeluje zgolj konzorcij kot celota.

V primeru, da se oblikovanje konzorcija načrtuje po oddaji izkaza interesa, mora ta vsebovati vsaj eno zainteresirano stranko, ki je pred začetkom pogovorov ali pred izmenjavo zaupnih informacij s tretjimi strankami prejela pisno odobritev s strani BNP Paribasa ali prodajalca. Prav tako je treba po predložitvi izkaza interesa BNP Paribas predhodno pisno obvestiti o kakršni koli spremembi v sestavi obstoječega konzorcija. Po predložitvi izkaza interesa ni mogoče spremeniti sestave konzorcija ali spremeniti člane obstoječega konzorcija, ne da bi predložili vse podatke za vsakega posameznega člana konzorcija, kot so bile zahtevane za izkaz interesa.

Zainteresirana stranka lahko predloži zgolj en izkaz interesa. Član konzorcija ne sme med postopkom hkrati sodelovati v več kot enem konzorciju, niti ne sme član konzorcija sodelovati v postopku kot posamična zainteresirana stranka. Kršitev tega odstavka pomeni takojšnjo diskvalifikacijo zainteresirane stranke ter konzorcija, katerega član je.

Naslednje faze postopka

Po prejemu in ovrednotenju izkazov interesa bosta prodajalec in BNP Paribas odločila, ali zainteresirana stranka izpolnjuje pogoje za uvrstitev v naslednjo fazo postopka. Po podpisu pogodbe o  nerazkrivanju in varovanju poslovnih skrivnosti, ki jo bo zagotovil BNP Paribas, bomo kvalificiranim zainteresiranim strankam posredovali procesno pismo s podrobnimi podatki o načrtovanem prodajnem postopku, zahtevo po predložitvi okvirnih ponudb ter podatke o drugih, za postopek pomembnih zadev.

Potencialne investitorje je treba opozoriti, da se nakup delnic Abanke preko transakcije šteje za nakup kvalificiranega deleža na podlagi prvega odstavka 23. člena direktive CRD IV in 66. člena slovenskega Zakona o bančništvu (ZBan-2), za katerega se zahteva dovoljenje Evropske centralne banke (ECB). Med postopkom bomo tako od potencialnih investitorjev zahtevali potrdilo o izpolnjevanju zadevnih meril.

Prodajalec si izrecno pridržuje pravico, da lahko kadar koli in v katerem koli vidiku brez predložitve obvestila ali navedbe razlogov spremeni ali zaključi trenutno za postopek predvidene aktivnosti. To povabilo in postopek sta urejena v skladu s slovensko zakonodajo.

Dodatna vprašanja in pojasnila

Za vse dodatne informacije o postopku sta vam na voljo

g.  Arnaud Jossien

izvršni direktor, BNP Paribas

na elektronski pošti: arnaud.jossien@bnpparibas.com

4 rue d’Antin, 75002 Paris, Francija

ali

g. Dusan Milcic

podpredsednik, BNP Paribas

na elektronski pošti: dusan.milcic@uk.bnpparibas.com

10 Harewood Avenue, NW1 6AA London, Združeno kraljestvo 

 

Predstavitveni dokument o Abanki (v angleščini: "Teaser")

Nazaj na novice