Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 21. 9. 2018

Vanessa Grmek, nova članica uprave SDH

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 21. septembra 2018 sklenilo, da se za članico uprave Slovenskega državnega holdinga d. d. (SDH) imenuje Vanesso Grmek. S tem je zagotovljena stabilnost poslovanja in nadaljnje nemoteno izvajanje vseh potrebnih odločitev uprave SDH.

Predlog za sodno imenovanje članice uprave je podal predsednik NS SDH zaradi odhoda dr. Andreja Bertonclja za ministra za finance Vlade RS in ker bi bila s tem povzročena nesklepčnost uprave SDH. Možnost sodnega imenovanja začasnega člana uprave v nujnih  primerih omogoča 256. člen ZGD-1. V vmesnem času je NS SDH že objavil mednarodni razpis za člana uprave SDH, ki se zaključi 24. septembra 2018, pri čemer bo nominacijska komisija NS SDH izvedla vse potrebne postopke za redno imenovanje članov uprave SDH.

Mandat sodno imenovane članice uprave preneha, ko je namesto nje skladno s Statutom SDH in ZSDH-1 imenovan nov član/ica uprave SDH.

Vanessa Grmek (1975), univerzitetna diplomirana pravnica Pravne fakultete Univerze v Mariboru z opravljenim pravosodnim izpitom in MBA študijem, ima vodstvene izkušnje tako iz gospodarstva kot tudi iz korporativnega upravljanja in prestrukturiranja kapitalskih naložb države.

Pred imenovanjem za članico uprave Slovenskega državnega holdinga d. d. (SDH) je bila pomočnica uprave SDH zadolžena za področje upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH.

Od leta 2011 je zaposlena v institucijah upravljanja kapitalskih naložb države, večino časa na vodstvenih funkcijah: najprej kot direktorica pravne službe na AUKN, potem izvršna direktorica sektorja strateških naložb področja energetike ter vodja oddelka za prestrukturiranje kapitalskih naložb.

Pred tem je delala v zasebnem sektorju na področju poslovnih storitev, gospodarskega in delovnega prava ter managementa in bila več let zaposlena v Drogi Kolinski d. d. štiri leta tudi kot svetovalka predsednika uprave.

Poleg tega ima izkušnje s področja nadzora gospodarskih družb (NS Pošte Slovenije) ter ima veljaven certifikat ZNS.

Nazaj na novice