Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 13. 9. 2018

Nerevidirano polletno poročilo družbe in skupine SDH 2018

Slovenski državni holding d. d. je na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in 112. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov na SEOnet objavil nerevidirano polletno poročilo družbe in skupine SDH za obdobje januar – junij 2018.

Z nerevidiranim polletnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – junij 2018 družbe in skupine SDH se je na svoji 37. redni seji dne 12. 9. 2018 seznanil tudi nadzorni svet družbe.

Nazaj na novice