Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 12. 9. 2018

Informacija s seje NS SDH z dne 12. 9. 2018

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), se je dne 12. 9. 2018 sestal na redni seji, na kateri je med drugim obravnaval Polletno poročilo družbe in skupine SDH 2018 ter se seznanil s Poročilom o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018.

NS SDH je podal soglasje k sklenitvi mandatne pogodbe za izvedbo storitev pravnega svetovanja v postopku prodaje Abanke d. d in se seznanil z izborom izvajalca finančnega in davčnega skrbnega pregleda Abanke d. d. ter podal tudi soglasje k sklenitvi pogodbe s cenilcem za novelacijo ocene vrednosti NLB d. d.

NS SDH bo v četrtek dne 13. 9. 2018 z namenom rednega imenovanja uprave SDH objavil mednarodni razpis, in sicer kot notico v Financial Times s sklicem na celotni oglas na spletni strani SDH ter kot celotni oglas v časopisu Delo.

Po imenovanju dr. Andreja Bertonclja za ministra za finance bo NS SDH nemudoma podal predlog za nujno imenovanje začasnega člana uprave SDH prek sodišča po 256. členu ZGD-1.

Nazaj na novice