Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 20. 7. 2018

Podpisana pogodba o prodaji in nakupu poslovnih deležev v družbi KOTO d. o .o.

Slovenski državni holding, d. d. je dne 20. julija 2018, v imenu Republike Slovenije, z Družbo za upravljanje terjatev bank d. d. podpisal Pogodbo o prodaji in nakupu poslovnih deležev družbe KOTO d. o. o., in sicer na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije št. 02402-13/2017/4 z dne 27. 7. 2017 ter št. 47607-2/2018/9 z dne 4. 6. 2018.

Transakcija bo zaključena po izpolnitvi odložnih pogojev.

Republika Slovenija bo kupila tri poslovne deleže družbe KOTO d. o. o. in bo postala imetnica 66,23206 odstotkov osnovnega kapitala družbe KOTO d. o. o.

Nazaj na novice