Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 10. 5. 2018

Obrazložitev nasprotnega predloga Slovenskega državnega holdinga, d. d. na skupščini družbe Telekom Slovenije, d. d.

Slovenski državni holding d. d. (SDH), na podlagi določb 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) upravlja kapitalske naložbe Republike Slovenije in SDH, med drugim tudi naložbo v družbi Telekom Slovenije, d.d.

SDH pri upravljanju kapitalskih naložb podpira in spodbuja razvojno naravnane projekte, ki imajo pozitiven vpliv na povečanje dobičkonosnosti in uspešnosti poslovanja družb v upravljanju ter s svojimi odločitvami na skupščinah družb upošteva ustrezno ravnotežje med dividendami in razvojnimi potrebami družb.

Glede na to, da se je Telekom Slovenije v oktobru 2017 z odprodajo deleža One.Vip umaknil iz Makedonije in pri tem realiziral 120 mio EUR kupnine, SDH predlaga, da se del prejetih likvidnih sredstev ob upoštevanju ustrezne kapitalske strukture, likvidnosti in načrtovanih investicijskih projektov nameni za izplačilo izredne dividende v višini 52.043.824 EUR tako, da se delničarjem namesto  40.984.511,40 EUR oz. 6,30 EUR bruto na posamezno delnico izplačajo dividende v znesku 93.028.335,40 EUR oz. 14,30 EUR bruto na posamezno delnico. SDH ocenjuje, da predlagano višje izplačilo dividend omogoča tekočo likvidnost družbe in nadaljnji razvoj družbe, pri čemer kazalniki zadolženosti ostajajo na pričakovanih ravneh.

Nazaj na novice