Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 19. 4. 2018

Prikaz nasprotnih dejstev na prispevek »Bo srbski tajkun brez evra zavladal v slovenski banki?« z dne 18. 4. 2018, ob 17.43

SDH je na odgovornega urednika spletnega portala siol.net naslovil naslednji prikaz nasprotnih dejstev:

Vsi lastniki Save tako SDH, KAD kot tudi YORK so glasovali za sprejetje sklepa o podaljšanju roka

Dne 18. 4. 2018 je bil ob 17.43 uri na spletnem portalu siol.net objavljen prispevek »Bo srbski tajkun brez evra zavladal v slovenski banki?«, ki vsebuje tudi neresnične navedbe.

Neresnične trditve novinarjev se glasijo: »Predlog (op. a. o podaljšanju roka kupcu za pridobitev soglasij za prevzem Gorenjske banke) so v SDH utemeljili s pojasnilom, da AIK Banka sicer ni predložila izjave z dokazili o soglasjih bančnih regulatorjev za nakup navedenih delnic, je pa sporočila, da je transakcijo pripravljena končati, in prosila za podaljšanje roka za predložitev dokazil. York in KAD sta temu predlogu nasprotovala.«  

Resnica je, da so na 26. skupščini vsi večji lastniki Save d. d. tako SDH, KAD kot tudi YORK glasovali za sprejetje sklepa o podaljšanju roka. Prav tako so omenjeni lastniki Save d. d. na skupščini podprli nasprotni predlog KAD, da se rok podaljša do 30. 4. 2018. Poročilo o glasovanju je objavljeno na spletni strani SDH.

Neresnične trditve novinarjev se glasijo: »Že sama poteza AIK Banke pa nakazuje na njeno intenzivno komunikacijo s SDH. Kostić namreč tega, da je nakup Gorenjske banke pripravljen skleniti, ni sporočil svetovalcu, ki vodi postopek prodaje (Unicreditu), ampak neposredno SDH, ki je le eden od lastnikov Save in je posredno vključen v prodajo.«

Resnica je, da postopek prodaje in tudi komunikacijo z AIK banko vodi konzorcij prodajalcev, ki imajo skupaj v lasti 54,57 % delnic banke in mu predseduje Sava d. d., ki o vsem obvešča svoje lastnike, torej tudi SDH. O tem, da je AIK banka sporočila, da je transakcijo pripravljena zaključiti in da je prosila za podaljšanje roka za predložitev dokazil, je bil SDH obveščen s strani družbe Sava, d. d.

 

Nazaj na novice