Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 11. 4. 2018

Informacija s seje NS SDH z dne 11. 4. 2018

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), se je dne 11. 4. 2018 sestal na izredni seji, na kateri je sprejel sklep, da SDH ne podpre sklepa o dokapitalizaciji Save d. d. na skupščini Save d. d. dne 16. 4. 2018 in se seznanil z namero SDH, da dolžniško financira ali kapitalsko vstopi v delež v družbi Sava turizem d. d. v maksimalnem znesku 4,7 mio EUR z namenom zagotavljanja sredstev za prevzem deleža v HPBN.

Nadzorni svet SDH se je seznanil z nepreklicno odstopno izjavo mag. Nade Drobne Popovič z mesta članice uprave SDH. Funkcijo članice uprave SDH bo mag. Nada Drobne Popovič opravljala skladno s pogodbo o zaposlitvi.

Nazaj na novice